Ofis ve Yer Donatımı

0 10

Ülkemizde emlak sahasındaki şartlar ve meslekî standartlar kanunlarla tertip etmiştir .
Ülkemizde emlak komisyonculuğu konusunda legal tertip etmelerin inşa edilmesi , yepyeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı gittikçe artmıştır.
İleride fenomen mesleklerden biri olacak meydana gelen emlak komisyonculuğunda elinizdeki modül ile ek olarak oldukça başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikasıyla meslektaşlarınızın yakınında farkınızı yansıtabileceksiniz.

İki senelik meslek dik okuluna geçiş yapabilecek ya da 4 senelik fakülte için
avantaj sağlayacaksınız. İleride tahmin edilen emlak müşavirliği amaçlı şimdiden hamle atmış olacaksınız.

Elinizdeki modül ile emlak ofisinin yerinin belirlenmesi ve donatımı işlemleri ile ilgili
terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar sizlere sunulmaktadır.
Bu sayede okul uygulamalarında, maharet eğitimlerinizde ve sonraki meslek hayıtınızda
ihtiyaç duyacağınız kavramlar, belgeler ve işlemleri tanıyacaksınız.

Bu konudaki mesleksel verileri kazandığınız halde emlak komisyonculuğunda ofis
yerinin belirlenmesi ve ofisin donatımı konusunda işlemleri pratik ve çabuk tek şekilde
yapabileceğiniz yeterlilikleri, bu modül yardımıyla kazanabileceksiniz.

Ofisin Kuruluş Yeri Hakkında

İşletme kurmaya girişen tek emlak komisyoncusunun karşılaşacağı önce problem
muhakkak ki, işletme amaçlı “en uyumlu tesis yerinin seçimi” olacaktır.
Kuruluş yeri, işletmenin emellerine en randımanlı ve etkili tek biçimde ulaşmasına olanak
sağlamak amaçlı faaliyetlerini inşa etmek üzere tespit edildiği yerdir.

Bir emlak bürosu amaçlı kararlaştırılan tesis yeri, öbür emlak komisyoncularının yerleri
ile karşılaştırılarak seçilen en uyumlu yerdir. En uyumlu yer, maliyet masraflarının en
düşük, karın ise en dik olmasını temin edecek yerdir. Uyumlu tek tesis mahaline sahip
olan emlak komisyoncusu, benzer dalda personel öbür emlak komisyoncusuna yönelik rekabet üstünlüğü olanağı sağlar ve ek olarak uzunca ömürlü olabilir .

Ofisin Yerinin Önemi

Ofis yeri denilince, işletmenin faaliyette yer aldığı yer anlaşılır. Bu sebeple , kuruluş
yerinin seçimi mühim bir hüküm verme olayıdır. Bu kararın verilmesiyle, işletmenin “hayat
alanı” değerlendirilmiş olmaktadır.
Bu ehemmiyeti dolayısıyla; büro yeri herhangi seçilmemeli, tercih yapılırken sabit fikirli ve
duygusal olmamalı, türlü uygun fiyat ve teknik faktörün yakınında, kurulacağı bildirilen işletmenin çalışma konusu ve büyüklüğü göz önüne alınmalı, seçime destek teşkil eden alternatif kuruluş yerlerinin nitelikleri birbiriyle karşılaştırılmalıdır. Tesis yeri seçimi ile ilgili
karar, hizmet maliyetlerini ve kârlılığı direk etkilemekte ve dolayısıyla işletmenin
varlığını sürdürmesi ve oldukça başarılı olması üstünde, etkili bir oyun oynamaktadır.
Ofis yerinin ehemmiyeti tek işletmenin kuruluşu anında değil, daha sonraki dönemlerde
de söz konusudur. İşletmenin hizmete geçmesinden daha sonra dahi , etrafsal koşullardaki değişmeler sebebiyle , randımanlı , karlı, uygun fiyat meydana iştirak eden bir tesis yerinin, bu özelliklerini yitirmesi olasıdır . Bu Şekilde bir vaziyet, işletmenin yepyeni bir tesis yerleri aramasını gerektirebilir.

Netice itibarıyla büro yerinin seçimi, her açıdan bir emlak ofisinin yaşaması amaçlı son
derece önem taşımaktadır. Hata verilecek bir kararın telafisi, eşliğinde birçok sorunu
da gündeme getirmekte ve iktisadi bağlamda olumsuzluklarla kendini işaret etmektedir .
Bütün işletmeler amaçlı mühim meydana iştirak eden optimal veya en uygun tesis yeri, evrensel olarak ,
“işletme emellerinin en güzel şekilde gerçekleştirilebileceği yer” olarak tanımlanabilir.
Seçilecek güzel bir tesis yeri, emlakların istenilen nitelikte, uygun ücretle ve sürekli
olarak tedarik edilebileceği; kalifiye ve uygun fiyat olarak pazarlanabileceği bir yer olmalıdır.

Optimal tesis yerinin seçiminde türlü güçlüklerle karşılaşılır. Problemin çok yönlü
ve çok faktörlü olması ve bu faktörlerin tesirlerinin ölçülmesinin güçlüğü, tercih amaçlı belirli bölgeyi veya sahası sınırlandırma mecburiyeti güçlüğü bunların başlıcalarındandır.
“En iyi tesis yeri” kavramından amaçlanan nedir? Hangi yer, teşebbüs hedefine en
uygun olanıdır? İşletmenin en güzel tesis yeri bulunduğunda, soru cevaplanmış olabilir .
O takdirde ananesel mikroekonomi ve işletmecilik literatüründe ” toplamında maliyet
giderleri” veya ” eriştirme masrafları “nin minimize edilmesi, tesis yeri seçiminde olumlu
bir kriterdir.

Tüm buraya dair yapılmış olan açıklamalardan en güzel tesis yerinin seçiminin sade bir
süreç olamadığı anlaşılmaktadır. En iyi tesis yeri seçiminde karşılaşılan güçlükleri şöyle
özetlenmektedir:

Ø Tesis yeri sorunu tek ekonomi disiplini içerisinde değil, bununla birlikte sosyal
bilimlerde, uygun fiyat coğrafyada da incelendiğinden çok istikametli bir meseledir .
Ø Tesis mahaline etki eden öğelerin devimsel (canlı) olma özelliği, uzunca süreli
bir işlem meydana iştirak eden tesis yeri seçimini güçlendirmektedir.
Gerçekten de tesis yeri hükmünün işletme amaçlı taşıdığı önem müddetli olduğundan,
seçimi etkileyen öğelerin devimsel karakter taşımaları zorunluluğundan, tespit edecek zaman kesiti
için en güzel meydana iştirak eden yerin, yabancı bir süre kesitinde en iyiden uzaklaşmasının nedeni
olabilmektedir. Bu da tesis yeri probleminin işletmecilik bilimi içerisinde taşıdığı ehemmiyeti ,
açıkça meydana koymaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.